+48 607 11 49 76 biuro@ppoz-line.pl

Szkolenia ppoż i ćwiczenia ewakuacyjne

Jednym z wielu obowiązków pracodawcy jest zapoznanie podległych pracowników z podstawowymi przepisami przeciwpożarowymi. Jest to formalny obowiązek wynikający z §4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j.; Dz.U. nr 147, poz. 1229 z 2002r. z późniejszymi zmianami). Realizuje się to poprzez szkolenia ppoż wstępne (dla pracowników zatrudniających się) i szkolenia okresowe (dla wszystkich pracowników).

Szkolenie ppoż to także udział w praktycznym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji (organizujemy ćwiczenia ewakuacyjne).

Częstotliwość szkoleń okresowych powinna wynikać z zapisów w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Przeważnie realizuje się takie szkolenia w cyklach co 4-5 lat, lub częściej w sytuacji, kiedy wiedza pracowników jest niewystarczająca.

Przeprowadzaliśmy szkolenia między innymi na terenie Dąbrowy Górniczej, Katowic, Sosnowca, Olkusza oraz wielu innych miejscowości w całej Polsce.

Podczas szkolenia ppoż pracownicy powinni zostać zapoznani z podstawowymi informacjami:

zasady alarmowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia – zgodnie z postanowieniami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

występującym zagrożeniem pożarowym w użytkowanym budynku (w szczególności na stanowisku pracy) oraz sposobami przeciwdziałania możliwościom powstania i rozprzestrzeniania się pożaru

zasadami postępowania w przypadku powstania pożaru

rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego oraz praktyczną nauką jego obsługi

przebiegiem dróg ewakuacyjnych i miejscem dla ewakuowanych osób

wytycznymi przeprowadzenia sprawnej ewakuacji osób i mienia