+48 607 11 49 76 biuro@ppoz-line.pl

Plany ewakuacyjne

Nieodłączną częścią składową instrukcji bezpieczeństwa pożarowego są plany ewakuacji. Są to rzuty poziome obiektu (każdej kondygnacji) z naniesionymi danymi, ważnymi ze względu na ochronę przeciwpożarową. Rzuty kondygnacji można powielić i rozmieścić w wyznaczonych miejscach obiektu. To także usytuowanie obiektu wraz z przyległym terenem.

Plan ewakuacji powinien uwzględniać graficzne dane dotyczące w szczególności:

 • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 • odległości od obiektów sąsiadujących,
 • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 • podziału obiektu na strefy pożarowe,
 • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej,
 • materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Przygotowaliśmy plany ewakuacyjne dla firm w całej Polsce, między innymi w Katowicach, Sosnowcu, Olkuszu czy Dąbrowie Górniczej.